Nanjing, Jiangsu, China

vergunning vereist voor de productie van handdesinfecterend middel in pakistan

CE-markering | Industriële productie | SGS Nederland- vergunning vereist voor de productie van handdesinfecterend middel in pakistan ,Als u zaken wilt doen in de EU, is de CE-markering een verplicht conformiteitsmerk dat verplicht is voor een breed scala van producten. De CE-markering geeft aan dat uw producten voldoen aan strenge EU-richtlijnen betreffende de veiligheid van het product.Kamerstuk 32665, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële ...3.1. Goederen voor tweeërlei gebruik Goederen voor tweeërlei gebruik zijn goederen die doorgaans voor civiele doeleinden worden gebruikt, maar ook kunnen worden toegepast voor militair gebruik of bij de ontwikkeling en de productie van massavernietigingswapens of hun overbrengingsmiddelen (zoals aluminium buizen en bepaalde fosforchemicaliën).verrijkt uranium - Enriched uranium - qwe.wiki

Verrijkt uranium is een soort van uranium waarin het percentage samenstelling van uranium-235 verhoogd door het proces van isotopenscheiding. Natuurlijk uranium is 99,284% 238 U isotoop met 235 U vormt slechts ongeveer 0,711% van de massa. 235 U is de enige nuclide in de natuur voorkomende (in noemenswaardige hoeveelheid), die splijtbaar met thermische neutronen.

Het visumbeleid van China - Visa policy of China

Bezoekers van het vasteland van de Volksrepubliek China moet het verkrijgen van een visum van een van de Chinese diplomatieke missies , tenzij ze afkomstig zijn uit een van de vis

verrijkt uranium - Enriched uranium - qwe.wiki

Verrijkt uranium is een soort van uranium waarin het percentage samenstelling van uranium-235 verhoogd door het proces van isotopenscheiding. Natuurlijk uranium is 99,284% 238 U isotoop met 235 U vormt slechts ongeveer 0,711% van de massa. 235 U is de enige nuclide in de natuur voorkomende (in noemenswaardige hoeveelheid), die splijtbaar met thermische neutronen.

Het visumbeleid van China - Visa policy of China

Bezoekers van het vasteland van de Volksrepubliek China moet het verkrijgen van een visum van een van de Chinese diplomatieke missies , tenzij ze afkomstig zijn uit een van de vis

Alcohol Veelgestelde vragen (F.A.Q.) - Changing Perspective

Apr 10, 2017·Voor de verkoop is een vergunning vereist. Die vergunning vereist onder meer dat aan overduidelijk dronken personen geen alcohol geschonken mag worden. Het is toegestaan om licht-alcoholische dranken te produceren met een maximaal alcoholpercentage van 14%. Voor de productie van gedestilleerde dranken is een vergunning nodig.

Kamerstuk 22054, nr. 39 | Overheid.nl > Officiële ...

Naar aanleiding van de u eerder aangeboden «notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen» van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30), doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, een rapport toekomen over het Nederlandse wapenexportbeleid in 1997. In dit rapport, dat tevens als Engelstalige publicatie van het ...

Verordening 2003/1964 - Instelling van voorlopige ...

Gelet op Verordening (EG) nr. 519/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1765/82, (EEG) nr. 1766/82 en (EEG) nr. 3420/83(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 427/2003(4), inzonderheid op de artikelen 5 en 6,

Vissen in Pakistan - Fishing in Pakistan - qwe.wiki

Visserijcommissie en de visserij-industrie speelt een belangrijke rol in de nationale economie van Pakistan.Met een kustlijn van ongeveer 814 km, Pakistan heeft genoeg visbestanden die nog moeten worden ontwikkeld. Het grootste deel van de bevolking van de kustgebieden van Sindh en Baluchistan is afhankelijk van de visserij voor levensonderhoud. Het is ook een belangrijke bron van ...

Het visumbeleid van China - Visa policy of China

Bezoekers van het vasteland van de Volksrepubliek China moet het verkrijgen van een visum van een van de Chinese diplomatieke missies , tenzij ze afkomstig zijn uit een van de vis

zoek.officielebekendmakingen.nl

Nr. 143 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 december 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over de brief van 9 september 2008 inzake het wapenexportbeleid in 2007 (Kamerstuk 22 054, nr. 140). De staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van ...

Plastic Sheets, Plastic Rods, Plastic Tubing Lokale ...

Professional Plastics is een toonaangevende leverancier van plastic platen, plastic staven, plastic buizen, plastic films en met precisie vervaardigde plastic onderdelen.Onze 20 LOCATIES in de VS, Singapore en Taiwan hebben het grootste assortiment technische kunststoffen, composieten en keramiek in de industrie op voorraad. Als essentiële leverancier van medische PBM's blijven we open ...

EUR-Lex - 52012XC0306(04) - EN - EUR-Lex

Paragraaf 3.2. Voor de tussenhandelsdiensten betreffende producten voor tweeërlei gebruik die in bijlage I bij de verordening van de Raad zijn vermeld, is een vergunning vereist indien de tussenhandelaar door het ministerie van Buitenlandse Zaken ervan in kennis is gesteld dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een van de doeleinden genoemd in ...

De veelgestelde vragen / FAQ over crowdfunding

Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Als je je antwoord hier niet kan vinden, neem dan contact met ons op via email, chat of telefoon. We doen onze uiterste best om de vragen die je hebt te beantwoorden over crowdfunding bij Lendahand.

zoek.officielebekendmakingen.nl

Nr. 143 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 december 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over de brief van 9 september 2008 inzake het wapenexportbeleid in 2007 (Kamerstuk 22 054, nr. 140). De staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van ...

M16 geweer - M16 rifle - qwe.wiki

De M16 geweer, officieel aangewezen Rifle, Caliber 5,56 mm, M16, is een familie van militaire geweren aangepast van de ArmaLite AR-15 geweer voor het Amerikaanse leger.De originele M16 geweer was een 5.56mm automatisch geweer met een 20-round magazine.. In 1964, de M16 ingevoerde Amerikaanse militaire dienst en het volgende jaar werd ingezet voor de oorlog in de jungle operaties tijdens de ...

Kamerstuk 22054, nr. 117 | Overheid.nl > Officiële ...

De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de brieven van de staatssecretaris inzake het wapenexportbeleid (Kamerstukken 22 054, nrs. 97, 108 en 115) en over het Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland (Kamerstuk 26 231).. De staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van ...

Grondstoffenschaarste // REMONDIS duurzaamheid

De vraag naar Indium voor de productie van LED's en fotovoltaïsche modules zou in 2020 ongeveer 20 procent van de primaire productie van indium kunnen beslaan. In 2012 was dat 7 procent. Voor displaytoepassingen zou dit aandeel met 5,5 procent per jaar kunnen groeien door de groeiende vraag naar smartphones en tablet-pc's.

EUR-Lex - 52016XC0820(01) - EN - EUR-Lex

Een vergunning is vereist voor de doorvoer in het Vlaamse en het Waalse Gewest van producten voor tweeërlei gebruik indien zij bestemd zijn of kunnen zijn voor gebruik als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de verordening (artikelen 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 maart 2014 houdende regeling van de uitvoer, doorvoer en ...

Voorschriften in de vergunning - Kenniscentrum InfoMil

Voor werken aan de achter- of zijgevel van panden die gelegen zijn in CHE-gebied of opgenomen in de Inventaris van bouwkundig erfgoed. (Artikel 5 Bouwcode). (Artikel 5 Bouwcode). Of uw pand hieraan voldoet, kan u hier controleren.

Verordening en licentiestatus in engineering - Regulation ...

Verordening en licentiestatus in engineering is opgericht door verschillende jurisdicties van de wereld om het algemeen welzijn, veiligheid, welzijn en andere belangen van het algemene publiek aan te moedigen en om het definiëren licentiestatus proces waarbij een ingenieur wordt gemachtigd om techniek te oefenen en / of zorgen voor techniek professionele diensten aan het publiek.

M16 geweer - M16 rifle - qwe.wiki

De M16 geweer, officieel aangewezen Rifle, Caliber 5,56 mm, M16, is een familie van militaire geweren aangepast van de ArmaLite AR-15 geweer voor het Amerikaanse leger.De originele M16 geweer was een 5.56mm automatisch geweer met een 20-round magazine.. In 1964, de M16 ingevoerde Amerikaanse militaire dienst en het volgende jaar werd ingezet voor de oorlog in de jungle operaties tijdens de ...

Kamerstuk 22054, nr. 117 | Overheid.nl > Officiële ...

De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de brieven van de staatssecretaris inzake het wapenexportbeleid (Kamerstukken 22 054, nrs. 97, 108 en 115) en over het Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland (Kamerstuk 26 231).. De staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van ...

Televisielicentie - Television licence - qaz.wiki

Een televisielicentie of uitzendvergunning is een betaling die in veel landen vereist is voor de ontvangst van televisie-uitzendingen, of het bezit van een televisietoestel waarvan sommige uitzendingen geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door de betaalde licentievergoeding. De vergoeding is soms ook vereist om een radio te bezitten of radio-uitzendingen te ontvangen.

Kamerstuk 22054, nr. 146 | Overheid.nl > Officiële ...

De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de brief van 1 december 2008 inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2008 (Kamerstuk 22 054, nr. 142).. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor ...