Nanjing, Jiangsu, China

recomendaciones del cdc richtlijn voor handhygiëne in zorginstellingen mmwr aanbevelingen anr verslagen 25 oktober 2002

WIP-richtlijn Handhygiëne [VWT] | RIVM- recomendaciones del cdc richtlijn voor handhygiëne in zorginstellingen mmwr aanbevelingen anr verslagen 25 oktober 2002 ,DISCLAIMER De Regieraad WIP Werkgroep Infectiepreventie heeft deze WIP-richtlijn in 2016 geprioriteerd voor revisie. Besloten is dat de revisie niet meer uitgevoerd zal worden in verband met de afbouw van activiteiten. De gebruiker van de richtlijn dient er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de richtlijn -op onderdelen- niet meer up-to-date is.Nieuwe aanbeveling voor handhygiëne | Prebes vzwDit document vervangt het derde hoofdstuk "Handhygiëne" van het advies van de HGR 5303-3 "Aanbevelingen ter voorkoming van nosocomiale infecties" van oktober 2000 en is een herziening van het vorige advies 8349, gepubliceerd in januari 2009, dat vanaf heden vervalt. Meer informatie. Download het nieuwe advies - Hoge gezondheidsraadNieuw onderzoek handhygiëne in verpleeg ... - Zorg voor Beter

Er start een nieuw onderzoek naar de naleving van handhygiëne in 55 verpleeg- en verzorgingshuizen. Zorginstellingen die willen meedoen, kunnen zich aanmelden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Handhygiëne | FOD Volksgezondheid

Jan 27, 2016·De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne organiseren sinds 2005 de nationale campagnes ' U bent in goede handen '. Met deze campagne willen we de toepassing van een correcte handhygiëne bevorderen in de zorginstellingen.

Handhygiëne | Kennisplein Zorg voor Beter

Jul 06, 2017·Voor mijn verbeterplan van het einde van mijn studie heb ik gekozen handhygiëne bij zorgvragers. Ik heb het hele internet afgespeurd maar over de handhygiëne van zorgvragers is bijna niets te vinden terwijl dit ook heel noodzakelijk is en er zeker ook verbeterpunten zijn. Denk maar aan poep onder nagels.

Handhygiëne | NHG

InhoudsopgaveHandhygiëne algemeenHanddesinfectie en handreinigingOverige aanbevelingen goede handhygiëne Handhygiëne algemeenAanbevelingen 5 momenten van handhygiënePas handhygiëne toe op de volgende vijf momenten:voorafgaand aan fysiek patiëntencontact;voorafgaand aan een schone of aseptische procedure;na (mogelijk) contact met lichaamsmaterialen en -vloeistoffen;na fysiek