Nanjing, Jiangsu, China

aan welke normen moet u voldoen om ontsmettingsmiddelen naar België te importeren

AFSCA-FAVV- aan welke normen moet u voldoen om ontsmettingsmiddelen naar België te importeren ,FASFC Federal Agency for the Safety of the Food Chain: Home: FoodWeb : Scientific Committee : Copyright © 2002-FAVV-AFSCA - All rights reserved.FAVV-AFSCA - All ...Vragen - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en HefmiddelenBedoelde jukken onder de definitie van hijs- of hefgereedschap uit de Machinerichtlijn: Niet vast met de hijs- of hefmachine verbonden onderdeel of uitrustingsstuk voor het hijsen of heffen van een last, dat tussen de machine en de last, of op de last zelf, wordt aangebracht dan wel bestemd is om een integrerend deel van de last uit te maken, en dat afzonderlijk in de handel wordt gebracht.Douane & Vergunningen - Auto importeren of exporteren

U kunt veel geld besparen als u uw voertuig kunt verhuizen als onderdeel van uw inboedel. De Douane heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen: U brengt uw normale verblijfplaats over van een land buiten de Europese Gemeenschap naar Nederland of een andere EG-lidstaat.

FAQ | SPF Finances

Als de goederen origineel blijken te zijn, ontvangt u ze alsnog; Als de goederen echter nagemaakt blijken te zijn, kan het merk een rechtsprocedure tegen u inleiden en kan het alle gemaakte kosten op u verhalen. De termijn om bezwaar in te dienen verloopt 10 dagen nadat u in kennis bent gesteld van de vaststelling door de douane.

Veelgestelde vragen over de brexit | FedEx België

Omdat we dagelijks 15 miljoen pakketten verzenden met 670 vliegtuigen, beschikken over 425.000 medewerkers en lokale kennis op elk continent, hebben we de schaal en infrastructuur om te voldoen aan al uw import- en exportvereisten, zowel nu als in de toekomst.

cursus Certificeren Mechanische Apparatuur volgens ATEX 114

De training ATEX M-certificering Ex 014 gaat in op de eisen die gesteld worden aan een fabrikant om ATEX gecertificeerde apparatuur op de markt te mogen brengen. De training behandelt alles wat je moet weten over het certificeren van mechanische apparatuur volgens de ATEX 114 richtlijn en de ISO 80079-36/-37 normen.

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR ...

4 Haalt u een hond vanaf 1 april 2013 vanuit het buitenland naar Nederland, dan moet deze al gechipt zijn om te voldoen aan de invoereisen. Het is aan te bevelen dat in het buitenland gebruik gemaakt is van een microchip die voldoet aan de ISO normen en U moet de hond binnen 14 dagen na grensovergang op uw naam of organisatie laten registreren bij een aangewezen databank.

EU-regels voor cosmetica | Cosmetica | NVWA

In de verordening Cosmeticaverordening EG 1223/2009 en in het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 zijn regels vastgelegd op het gebied van:. Productinformatie: het is wettelijk verplicht een dossier met productinformatie te hebben. In dit dossier staat onder andere uit welke stoffen het product is samengesteld en in welke concentraties.

FAVV - Invoer van planten en plantaardige producten

De te nemen maatregelen kunnen zijn: vernietiging of buiten de grenzen van de EU brengen. In het laatste geval kan de zending naar een ander land met andere eisen dan de EU worden getransporteerd. De zending moet dan wel aan de eisen van dit land voldoen. Een speciale behandeling onder door het FAVV bepaalde omstandigheden is eveneens mogelijk.

CE-markering: richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG ...

Bent u fabrikant of importeur van medische hulpmiddelen en doet u zaken in de EU/EER? Zorg dan dat uw producten voldoen aan wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid.Richtlijn 93/42/EEG bepaalt dat medische hulpmiddelen en hulpstukken alleen mogen worden toegelaten en verhandeld in de Europese markt als zij CE-markering hebben.

CE-markering | Belgium.be

De CE-markering, die sinds 1993 van kracht is, moet door de fabrikant worden aangebracht. Door de markering op zijn producten aan te brengen, verklaart de fabrikant dat hij alle voor de markering voorziene verplichtingen naleeft en wordt hij verantwoordelijk voor het verkeer ervan in de Europese Economische Ruimte (EER).

Coronavirus (COVID-19) Voorzorgsmaatregelen | P&O Ferries

CORONAVIRUS (COVID-19) VEILIGHEIDSMAATREGELEN. Vraagt u zich af of het veilig is om per veerboot naar het VK te reizen? Als u op zoek bent naar reisadvies ten tijde van het coronavirus, of als u zich afvraagt of u veilig met P&O Ferries kunt reizen nu de beperkingen van de lockdown soepeler worden, lees dan verder en zie hoe wij voorzorgsmaatregelen treffen tegen het coronavirus.

NIAZ Qmentum International. Voorbereid zijn op ...

Elk hoofdstuk bestaat uit normen, criteria en richtlijnen die betrekking hebben op het hoofdstuk. 1.0 De norm. Een doelstelling, onderverdeeld in criteria. 1.1 Het criterium. Een meetbaar element waarin is beschreven welke activiteiten nodig zijn om aan de norm te voldoen.

Vragen - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen

Bedoelde jukken onder de definitie van hijs- of hefgereedschap uit de Machinerichtlijn: Niet vast met de hijs- of hefmachine verbonden onderdeel of uitrustingsstuk voor het hijsen of heffen van een last, dat tussen de machine en de last, of op de last zelf, wordt aangebracht dan wel bestemd is om een integrerend deel van de last uit te maken, en dat afzonderlijk in de handel wordt gebracht.

NIAZ Qmentum International. Voorbereid zijn op ...

Elk hoofdstuk bestaat uit normen, criteria en richtlijnen die betrekking hebben op het hoofdstuk. 1.0 De norm. Een doelstelling, onderverdeeld in criteria. 1.1 Het criterium. Een meetbaar element waarin is beschreven welke activiteiten nodig zijn om aan de norm te voldoen.

Handleiding wetgeving en normen | Outline

Fabrikanten van producten, systemen, installaties en machines moeten voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Volgens EU richtlijnen zijn fabrikanten verplicht om gebruikers te informeren over het veilig gebruik en onderhoud ervan. Veel producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt komen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

Commercialisering van detergenten | FOD Volksgezondheid

Detergenten zijn onderhoudsproducten die aan bijzondere vereisten voldoen wanneer zij in de handel worden gebracht. In het hoofdstuk over onderhoudsproducten vindt u een algemene toelichting bij detergenten, hun impact op het milieu en de regels wat betreft de etikettering.. In 2011 werd er door de federale minister verantwoordelijk voor leefmilieu en de betrokken beroepsverenigingen een ...

Autokeuring | Belgium.be

Om uw veiligheid in het verkeer te garanderen, moet elk voertuig technisch in orde zijn. De autokeuring is de dienst die onderzoekt of uw voertuig aan alle wettelijke bepalingen voldoet. Tijdens de keuring worden verschillende elementen gecontroleerd, zoals de remmen, de lichten, het chassis en de veiligheidsgordels.

FAQ Covid-19 Coronavirus - Persoonlijk ... - Zorgnet-Icuro

2.3. Normen beschermingsmiddelen. Mondmaskers: bekijk hier de richtlijnen van de federale overheid; Half- of volgelaatsmaskers, met patronen (spec.: gas/damp om het even, wel klasse P3 R (zeer fijn stof). Halfgelaatsmaskers dienen zelf te voldoen aan EN 401, volgelaatsmaskers aan EN136 C2. De filters dienen te volden aan EN 143.

Invoer van goederen | FOD Financiën

Mar 24, 2020·De Commissie heeft lidstaten de formele toestemming gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te kunnen importeren tegen schorsing van invoerrechten en btw. Alle informatie in verband met deze beslissing staat in de nota: AAD&A - Douane en belastingsvrijstellingen bij rampen

Warenwet: regels voor consumentenproducten ...

Dan moet u hiervoor toestemming vragen aan de Europese Commissie en aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toetst de veiligheid van de nieuwe voedingsmiddelen.

AFSCA-FAVV

FASFC Federal Agency for the Safety of the Food Chain: Home: FoodWeb : Scientific Committee : Copyright © 2002-FAVV-AFSCA - All rights reserved.FAVV-AFSCA - All ...

Digitale handtekeningen gebruiken

Wanneer u op de knop klikt om een nieuwe digitale id te maken, wordt het configuratievenster weergegeven. Dit venster bevat drie opties: Een handtekeningapparaat gebruiken - gebruik deze optie wanneer u een fysiek apparaat aansluit op uw lokale systeem.; Een digitale id van een bestand gebruiken - gebruik deze optie wanneer u een bestaande digitale id importeert uit een netwerkbestand

Commercialisering van detergenten | FOD Volksgezondheid

Detergenten zijn onderhoudsproducten die aan bijzondere vereisten voldoen wanneer zij in de handel worden gebracht. In het hoofdstuk over onderhoudsproducten vindt u een algemene toelichting bij detergenten, hun impact op het milieu en de regels wat betreft de etikettering.. In 2011 werd er door de federale minister verantwoordelijk voor leefmilieu en de betrokken beroepsverenigingen een ...

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR ...

4 Haalt u een hond vanaf 1 april 2013 vanuit het buitenland naar Nederland, dan moet deze al gechipt zijn om te voldoen aan de invoereisen. Het is aan te bevelen dat in het buitenland gebruik gemaakt is van een microchip die voldoet aan de ISO normen en U moet de hond binnen 14 dagen na grensovergang op uw naam of organisatie laten registreren bij een aangewezen databank.

Veelgestelde vragen

SDS staat voor Safety Data Sheet, een document dat wettelijk verplicht is voor gereguleerde producten (biociden, ontsmettingsmiddelen, antibacteriële zeep, hygiënische doeken etc.) en van toepassing is op chemische producten en chemische mengsels.Hoewel een SDS niet wettelijk verplicht is voor cosmeticaproducten, bieden wij deze wel aan, zodat onze klanten over alle informatie beschikken en ...