Nanjing, Jiangsu, China

door de overheid goedgekeurde lijst met fabrikanten van handdesinfecterend middel

wetten.nl - Regeling - Overheid.nl | Wetten.nl- door de overheid goedgekeurde lijst met fabrikanten van handdesinfecterend middel ,Deze informatie bevat, indien noodzakelijk, de door de fabrikanten van de samen te voegen hulpmiddelen verstrekte gegevens. 6 De persoon, rechtspersoon daaronder begrepen, bewaart de in het eerste en derde lid bedoelde verklaring gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van samenvoeging of sterilisatie.Staatsblad 2001, 198 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingenDe fabrikant zendt op verzoek van de autoriteit die de typegoedkeuring heeft verleend binnen 45 dagen na het einde van ieder kalenderjaar, en onmiddellijk na ieder verder tijdstip dat door de autoriteit is vastgesteld, een lijst met de identificatienummers (serienummers) van alle motoren die conform de eisen van dit hoofdstuk zijn geproduceerd ...Kwaliteitseisen | VKG Keurmerk

Naast de periodieke keuringen door SKG-IKOB is er een digitaal controle systeem ingevoerd: De VKG Keurmerk opleverapp. Het digitale systeem wordt per project gevoed door de kozijnfabrikant. De daadwerkelijke oplevering door middel van de app kan alleen gedaan worden door bedrijven die aangesloten zijn bij het VKG Keurmerk.

Kiwa BMC B.V. Sir Winston Churchill-laan 273 2288 EA ...

Voor u ligt het overzicht van door Kiwa BMC goedgekeurde bedrijven, geattesteerde en gecertificeerde pro-ducten en gecertificeerde systemen. Kort gezegd: de lijst 2013. De gegevens in deze lijst geven de stand van zaken van de op 1 juli 2013 geldige kwaliteitsverklaringen. Voor de actuele stand wordt verwezen naar de in-

Staatsblad 1998, 21 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Weliswaar geldt voor de onderhavige wijziging van het Kiesbesluit ingevolge artikel J 34, tweede lid, van de Kieswet een voorhangprocedure van twee maanden, in de tussentijd kunnen fabrikanten echter de voorgelegde methode reeds informeel laten keuren door TNO. Van de fabrikanten van stemmachines heb ik vernomen, dat de aanpassing van de ...

HUISVESTING VAN LEGHENNEN - PDF Free Download

De stalsystemen die hieraan voldoen zijn opgenomen in een door de overheid goedgekeurde lijst van 19 maart 2004, verschenen in het Belgische Staatsblad op 14 oktober De volledige lijst is o.a. te vinden op tallen_lijst_vlm_website.pdf of of of of (andere inhoud: ).

www.febelarch.be

De specifieke montageplannen en voorschriften, de karakteristieken per element zoals lengte, breedte, gewicht, type, codenummer enz. en de lijst met de te gebruiken toebehoren voor bevestiging en/of verbindingen. Ook alle gegevens en voorschriften noodzakelijk tijdens het voorlopig schoren en/of aanbrengen van een voorlopige bevestiging.

Hygiënerichtlijn voor GGD'en | RIVM

Een van de meest voorkomende manieren waarop micro-organismen worden verspreid, is via de handen. Er zijn twee manieren waarop u handhygiëne kunt toepassen. Door de handen te wassen met water en vloeibare zeep, of door de handen te desinfecteren met een handdesinfecterend middel. Na het wassen of desinfecteren kunnen uw handen droog aanvoelen.

wetten.nl - Regeling - Geneesmiddelenwet - BWBR0021505

7 Deze wet is niet van toepassing op bloed, plasma of bloedcellen van menselijke oorsprong met uitzondering van plasma dat door middel van een industrieel procédé is bewerkt met het oog op de bereiding van geneesmiddelen. Deze wet is voorts niet van toepassing op radionucliden die in de vorm van verzegelde bronnen worden gebruikt.

Een Burgerlijke stand voor automobielen, de geschiedenis ...

Aan het eind van de negentiende eeuw begon de overheid zich te bemoeien met het toenemende aantal automobielen op de weg. Voor het rijden op rijkswegen moest elke auto een kenteken hebben dat behoorde bij een rijksvergunning. Maar ook de provincies gingen een aparte vergunning eisen om op de provinciale wegen te mogen rijden.

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND ...

een wildgroei aan clandestiene spelen, werd ervoor gekozen om een beleid van kanalisering door middel van vergunningen te voeren. Bij de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers werd daarom de Kansspelcommissie opgericht.4 Deze wet werd begin 2010 gewijzigd.5 De vernieuwde kansspelwet treedt in

Overheid vertrouwt blunderende ssl-autoriteit - IT Pro ...

Het standpunt van de overheid dat de PKIoverheid-ssl-certificaten van DigiNotar nog te vertrouwen zijn, is gebaseerd op informatie van het gehackte bedrijf zelf. Er is geen eigen onderzoek ...

Kwaliteitseisen | VKG Keurmerk

Naast de periodieke keuringen door SKG-IKOB is er een digitaal controle systeem ingevoerd: De VKG Keurmerk opleverapp. Het digitale systeem wordt per project gevoed door de kozijnfabrikant. De daadwerkelijke oplevering door middel van de app kan alleen gedaan worden door bedrijven die aangesloten zijn bij het VKG Keurmerk.

Farmaceutische industrie - Pharmaceutical industry - qwe.wiki

Uit een onderzoek van ProPublica vastgesteld dat minstens 21 artsen zijn betaald meer dan $ 500.000 voor toespraken en de raadpleging door fabrikanten drugs sinds 2009, met de helft van de top verdieners die werkzaam zijn in de psychiatrie, en ongeveer $ 2 miljard in totaal betaald aan artsen voor dergelijke diensten.

www.febelarch.be

De specifieke montageplannen en voorschriften, de karakteristieken per element zoals lengte, breedte, gewicht, type, codenummer enz. en de lijst met de te gebruiken toebehoren voor bevestiging en/of verbindingen. Ook alle gegevens en voorschriften noodzakelijk tijdens het voorlopig schoren en/of aanbrengen van een voorlopige bevestiging.

Lijsten van bevoegde autoriteiten, erkende bedrijven ...

Lijsten van de uitrustingen met typegoedkeuring, autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van typegoedkeuringen, erkende technische diensten en erkende gespecialiseerde bedrijven

'Iedereen beseft dat schoon water nodig is voor de ...

Daan van Empel (DvE): ,,We zijn hard bezig met een inhaalslag. Na het sluiten van het hoofdlijnenakkoord, eind 2015, is het uitwerken van de zuiveringsplicht in een stroomversnelling geraakt. Iedereen beseft dat schoon water nodig is voor de toekomst van de glastuinbouw, voor het milieu en voor het behoud van een breed middelenpakket.

Farmaceutische industrie - Pharmaceutical industry - qwe.wiki

Uit een onderzoek van ProPublica vastgesteld dat minstens 21 artsen zijn betaald meer dan $ 500.000 voor toespraken en de raadpleging door fabrikanten drugs sinds 2009, met de helft van de top verdieners die werkzaam zijn in de psychiatrie, en ongeveer $ 2 miljard in totaal betaald aan artsen voor dergelijke diensten.

wetten.nl - Regeling - Overheid.nl | Wetten.nl

4 De preparaten van Lijst III zijn onderworpen aan dezelfde maatregelen van toezicht als de preparaten die verdovende middelen van Lijst II bevatten, met dien verstande dat artikel 31, eerste lid, letter (b) en de leden 3 tot en met 15, en, wat betreft de aanschaffing en verkoop in de kleinhandel van deze preparaten, artikel 34, letter (b ...

Medicijntekort treft paarden (Tekort aan medicijnen voor ...

Maar het is de vraag of deze middelen ooit nog legaal op de markt komen. Afgeschrikt door de hoge eisen aan het onderzoek en de hoge kosten die dit met zich meebrengt, hebben fabrikanten van ...

"Ik realiseerde me nooit dat deze goedgekeurde ...

Vrouwen zijn de hoeders van menselijkheid en als zij zich door de slang, de industrie, laten verleiden, dan zal het niet lang meer duren of het is gedaan met de mensheid. ... de rol van de overheid, die dit alles mogelijk maakt. Beantwoorden. sadhu schreef: 4 januari 2020 20:22 om 20:22 ... Het klopt wel dat niet alle e-nummers even veilig zijn ...

Kamerstuk 34834, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële ...

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft ook onderzoek gedaan naar dwanglicenties en komt met een mogelijke oplossing.5 De Minister van Economische Zaken kan een dwanglicentie inzetten door een beroep te doen op het beschermen van de volksgezondheid als door druk van een fabrikant een belangrijk medicijn niet aan patiënten kan ...

Kamerstuk 34834, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële ...

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft ook onderzoek gedaan naar dwanglicenties en komt met een mogelijke oplossing.5 De Minister van Economische Zaken kan een dwanglicentie inzetten door een beroep te doen op het beschermen van de volksgezondheid als door druk van een fabrikant een belangrijk medicijn niet aan patiënten kan ...

Updates: vaccins en medicijnen tegen het coronavirus ...

Ondanks de grote inzet van de verschillende partijen, kan niet voorspeld worden wanneer de eerste medicijnen en vaccins beschikbaar zullen zijn. Op basis van eerdere ervaringen met de ontwikkeling van vaccins, schat het EMA dat het nog minstens een jaar kan duren voordat er een vaccin tegen COVID-19 beschikbaar komt.

geneesmiddel - Medication - qwe.wiki

Buiten de VS, artsenverklaring bieden gecontroleerd, pre-goedkeuring de toegang tot geneesmiddelen in reactie op verzoeken van artsen ten behoeve van specifieke, of "naam", patiënten voor die medicijnen zijn licentie in het thuisland van de patiënt. Door middel van deze programma's, patiënten in staat zijn om toegang te krijgen drugs in een ...

Chemische stoffen en pesticiden | Infopagina's over de ...

De door het Parlement en de Raad goedgekeurde Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) is in juli 2012 bekendgemaakt. Bij deze richtlijn is rekening gehouden met de nieuwe door de VN goedgekeurde internationale indelingen van stoffen, waarmee een betere risicobeoordeling van en omgang met stoffen mogelijk is. E. Duurzaam gebruik van pesticiden