Nanjing, Jiangsu, China

vergunning vereist voor de productie van ontsmettingsmiddel in West-Bengalen

Vergunningen | Vlaanderen.be- vergunning vereist voor de productie van ontsmettingsmiddel in West-Bengalen ,Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten . Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten . Horeca . Vergunning beenhouwer-spekslager . Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart) Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten . Beroepskaart voor vreemdelingen .SANCO/7066/2010-EN Rev. 2Voor de samenhang van de wetgeving van de Unie wordt de term voedermiddelen van dierlijke oorsprong in deze verordening gedefinieerd op basis van de definitie van voedermiddelen die is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van ...Welke vergunningen heb je als startende ondernemer nodig?

Voor activiteiten met de minste hinder is er enkel meldingsplicht: je stelt je gemeente op de hoogte van je activiteiten via een melding. Via de VLAREM-wegwijzer ontdek je meteen hoe hinderlijk je bedrijf is en tot welke klasse het behoort: klasse 1: vergunning nodig van de provincie, klasse 2: vergunning nodig van de gemeente,

Publicatieblad L 182/2019 - EUR-Lex

(2) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 van de Commissie van 3 augustus 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L ...

Verbouwen: vergunning of meldingsplicht? | Verelst

Plaatsen van bijgebouwen in de tuin (onder voorwaarden) Verbouwen met meldingsplicht Renovatiewerken die effect hebben op de stabiliteit van de woning zijn vrijgesteld van vergunning maar moeten wel gemeld worden! Als je bijvoorbeeld balken van de dakconstructie vervangt, een nieuwe raamopening in een gevel steekt of buitenmuren of draagmuren ...

grieppandemie - Influenza pandemic - qwe.wiki

De "Aziatische griep" was een categorie 2 grieppandemie uitbreken van aviaire influenza dat is ontstaan in China in het begin van 1956 duurde tot 1958. Het is ontstaan uit een mutatie in wilde eenden te combineren met een reeds bestaande menselijke stam. Het virus werd voor het eerst geïdentificeerd in Guizhou.Het verspreidde zich naar Singapore in februari 1957 bereikte Hong Kong in april ...

Waterportaal

Het Waterportaal heeft een loketfunctie waar land- en tuinbouwers advies kunnen krijgen over het totale watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven.

Kamerstuk 34289, nr. 6 | Overheid.nl > Officiële ...

Als onderdeel van de nationale uitvoering van de Verordening voorziet een aantal EER-staten door middel van hun uitvoeringsmaatregelen in de controle door de marktdeelnemers op het geldende regime in de lidstaat van aflevering, ingeval in de lidstaat van aflevering een vergunning is vereist en de koper daarover niet beschikt, dan wel ingeval in ...

SANCO/7066/2010-EN Rev. 2

Voor de samenhang van de wetgeving van de Unie wordt de term voedermiddelen van dierlijke oorsprong in deze verordening gedefinieerd op basis van de definitie van voedermiddelen die is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van ...

Methanol - Wikipedia

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 13 apr 2020 om 12:33. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Waterportaal

Het Waterportaal heeft een loketfunctie waar land- en tuinbouwers advies kunnen krijgen over het totale watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven.

artikelen Natuurnet 16

Voor verbetering van de voedselveiligheid en de diergezondheid tenslotte hebben ze twintig miljoen gulden over. Imker met een paardenmiddel. Haagsche Courant van 19-02-2000. Ter bestrijding van de gevreesde varroamijt grijpen steeds meer imkers naar mierenzuur. Dit mag nog zo 'natuurlijk' zijn, ook voor de imker is het daarom nog niet ongevaarlijk.

VLAREM II; Hoofdstuk 5.2. INRICHTINGEN VOOR DE VERWERKING ...

de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II en III voor grondwater, afgebakend in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, en de sub-hydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, afgebakend in toepassing van de het decreet van 18 juli 2003 ...

Cetavlon crème branden - Soin et Nature

Dit geneesmiddel is in de vorm van room, buis 80g. Houder van de vergunning van marketing. PIERRE FABRE DRUG. 45 PLACE ABEL GANCE. 92100 BOULOGNE. Exploitant van de vergunning op de markt. PIERRE FABRE DRUG. 45 PLACE ABEL GANCE. 92100 BOULOGNE. fabrikant. PIERRE FABRE productie van drugs. PROGIPHARM SITE. STREET SCHOOL. 45500 GIEN

LOI - WET

Tekst Inhoudstafel Begin; HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied Artikel 1.§ 1.Dit besluit : - legt de toelatingsvoorwaarden vast voor pluimveebedrijven, - [3 voorziet in de omzetting van] 3:i. de Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en ...

nitrofurantoine fungale infectie / whiteaeroltd.com

Het ontvangen van een vaccin en het beoefenen van gezond gedrag, zoals het wassen van je handen, voor de mond en neus als u hoest, die met levensmiddelen met zorg bij het bereiden van maaltijden en het houden van jezelf gezond om je immuniteit te stimuleren, zijn nuttig om ziektes te voorkomen tegen virale meningitis.

Omgevingsvergunning | Vergunning nodig? | Vergunningen ...

Een verkaveling vervalt als niet binnen 10 jaar (15 jaar met wegenaanleg) na aflevering van de vergunning minstens twee derde van de kavels verkocht, er een recht van opstal of erfpacht op gevestigd is, voor minstens 9 jaar verhuurd of bebouwd zijn door de verkavelaar zelf.

grieppandemie - Influenza pandemic - qwe.wiki

De "Aziatische griep" was een categorie 2 grieppandemie uitbreken van aviaire influenza dat is ontstaan in China in het begin van 1956 duurde tot 1958. Het is ontstaan uit een mutatie in wilde eenden te combineren met een reeds bestaande menselijke stam. Het virus werd voor het eerst geïdentificeerd in Guizhou.Het verspreidde zich naar Singapore in februari 1957 bereikte Hong Kong in april ...

wetten.nl - Regeling - Verordening PDV certificatie GMP ...

Afhankelijk van de mate van de versleping van de installatie, dient het verwerken van bepaalde toevoeging- en diergeneesmiddelen te worden aangepast (evt. niet gebruiken), zodanig dat nog wordt voldaan aan hetgeen voor de individuele middelen in de lijst met gekende toevoeging- en diergeneesmiddelen (GMP21) is aangegeven.

LOI - WET

Bijlage 2. - Inhoud van de aanvraag voor erkenning van een identificatiemiddel. (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-07-2014, p. 53237) Art. N3. Bijlage 3. - Inhoud van de aanvraag voor de registratie van een varkensbedrijf in toepassing van artikel 7, §1, eerste lid.

Vergunning nodig? | Vergunningen | Overzicht | Antwerpen.be

Een vergunningenbeleid zorgt ervoor dat er op een kwalitatieve manier gebouwd wordt met oog voor de omgeving en de veiligheid. Dit gebeurt door het uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen.

nitrofurantoine fungale infectie / whiteaeroltd.com

Het ontvangen van een vaccin en het beoefenen van gezond gedrag, zoals het wassen van je handen, voor de mond en neus als u hoest, die met levensmiddelen met zorg bij het bereiden van maaltijden en het houden van jezelf gezond om je immuniteit te stimuleren, zijn nuttig om ziektes te voorkomen tegen virale meningitis.

HOOFDSTUK 2 - den.enexis.nl

De aannemer dient zich, voor het plaatsen van de brandkraan, ervan te overtuigen of de uitstroomopening van het leegloopventiel open is. Voor de goede uitstroming van het water dient ter hoogte van het ventiel een door de directie te bepalen uitstroomconstructie te worden geplaatst (b.v. : 35 liter grind, een drainagebuis of een hydrain).

Publicatieblad L 182/2019 - EUR-Lex

(2) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 van de Commissie van 3 augustus 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L ...

Flessen spoelen - Hobbybrouwen.nl voor alle ...

Oct 02, 2003·Ze hebben alleen wat last met de Belgische en Nederlandse wetgeving betreffende naamgeving en productbeschrijving. Zo moeten ze o.a. chemipro een reinigingsmiddel i.p.v. een ontsmettingsmiddel noemen omdat de productie en verkoop van ontsmettingsmiddelen een erg speciale vergunning vereist en sterk gereguleerd is. Grt, Bas H.

VLAREM II; Hoofdstuk 5.2. INRICHTINGEN VOOR DE VERWERKING ...

de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II en III voor grondwater, afgebakend in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, en de sub-hydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, afgebakend in toepassing van de het decreet van 18 juli 2003 ...